ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Payment Card Interchange Fee Settlement (ความตกลงสำหรับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต) ท่านสามารถติดต่อ Class Administrator ได้โดยใช้ข้อมูลตามด้านล่างนี้ กรุณาใส่ชื่อคดี (“Payment Card Interchange Fee Settlement”) ชื่อและที่อยู่ของท่านเพื่อการตอบกลับสำหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ทั้งหมด

ที่อยู่: Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530
โทรศัพท์: 1 (800) 625-6440
โทรสาร: 1 (855) 539-9556
อีเมล: info@PaymentCardSettlement.com