Tòa án đã phê duyệt sơ bộ một thỏa thuận dàn xếp được đề suất có giá trị tối đa khoảng 6,24 tỷ USD và tối thiểu ít nhất là 5,54 tỷ USD trong một vụ kiện tập thể, có tên In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation, MDL 1720 (MKB) (JO). Vụ kiện về yêu cầu bồi thường rằng các thương gia đã phải trả thêm phí để chấp nhận thẻ Visa và Mastercard vì Visa và Mastercard, một cách riêng lẻ, và cùng với các ngân hàng thành viên tương ứng của họ, đã vi phạm luật chống độc quyền.

Thỏa thuận dàn xếp tạo ra Nhóm Dàn Xếp theo Quy tắc 23(b)(3) sau đây: Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và các thực thể khác đã chấp nhận mọi Thẻ có nhãn hiệu Visa và/hoặc Thẻ có nhãn hiệu Mastercard tại Hoa Kỳ bất cứ lúc nào từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày 25 tháng 1 năm 2019, ngoại trừ Nhóm Dàn Xếp theo Quy tắc 23(b)(3) không được bao gồm (a) Các Nguyên Đơn Bị Loại Bỏ, (b) chính phủ Hoa Kỳ, (c) Các Bị Cáo có tên trong Vụ Kiện này hoặc giám đốc, cán bộ của họ hoặc thành viên của gia đình họ, hoặc (d) các tổ chức tài chính đã phát hành Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc Thẻ Có Nhãn Hiệu Mastercard hoặc đã có các giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc các giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Mastercard bất cứ lúc nào từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày 25 tháng 1 năm 2019. Các Nguyên Đơn Bị Loại Bỏ là các nguyên đơn trước đó đã dàn xếp và bác bỏ vụ kiện của riêng họ chống lại Các Bị Cáo và các thực thể liên quan đến các nguyên đơn đó. Nếu quý vị không chắc chắn về việc quý vị có thể là Nguyên Đơn Bị Loại Bỏ hay không, quý vị nên gọi số 1-800-625-6440 hoặc xem danh sách Nguyên Đơn Bị Loại Bỏ để biết thêm thông tin.

Thông Báo này có các thông tin quan trọng cho các thương gia đã chấp nhận Visa và Mastercard bất cứ lúc nào kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004. Thông báo giải thích thỏa thuận dàn xếp trong một vụ kiện tập thể. Thông báo cũng giải thích các quyền và lựa chọn của quý vị trong vụ kiện này.

Để biết các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận dàn xếp, quý vị nên xem Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm Cuối Cùng Thay Thế và Sửa Đổi của Các Nguyên Đơn Vụ Kiện theo Quy Tắc 23(b)(3) và Các Bị Cáo và Các Phụ Lục của thỏa thuận này (“Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm”), có sẵn ở đây này hoặc bằng cách gọi số 1-800-625-6440. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa các điều khoản của Thông Báo này hoặc trang web này và Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm, các điều khoản của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm sẽ chi phối.

Vui lòng kiểm tra trang web này để cập nhật bất kỳ thông tin nào liên quan đến thỏa thuận dàn xếp hoặc quá trình phê duyệt thỏa thuận dàn xếp.