Câu Hỏi Thường Gặp

Please note that the below Frequently Asked Questions relate to the 2012 settlement in which approval was reversed and remanded by the Second Circuit Court of Appeals on June 30, 2016. A new proposed settlement was filed with the Court on September 18, 2018. Planning is now underway to update this FAQ page with information related to the new proposed settlement.

THÔNG TIN CƠ BẢN

  1. Tại sao tôi nhận được một Thông Báo Thỏa Thuận Dàn Xếp?
  2. Vụ kiện này về cái gì?
  3. Lệ phí trao đổi là gì?
  4. Tại sao đây là một vụ kiện tập thể?
  5. Tại sao lại có một thỏa thuận dàn xếp?
  6. Tôi có là một phần của thỏa thuận dàn xếp này không?

CÁC LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN DÀN XẾP

  1. Có bao nhiêu tiền được trả cho thỏa thuận dàn xếp này?
  2. Tôi yêu cầu tiền từ thỏa thuận dàn xếp này như thế này?
  3. Các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc sẽ được gì?

NỘP ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO

  1. Tôi nộp yêu cầu bồi thường như thế nào?
  2. Tôi có từ bỏ bất cứ điều gì bằng cách nộp hoặc không nộp yêu cầu bồi thường không?
  3. Tôi rút ra khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt của thỏa thuận dàn xếp này như thế nào?
  4. Nếu tôi loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt, tôi có nhận được gì từ thỏa thuận dàn xếp này không?
  5. Nếu tôi không loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt, liệu sau này tôi có thể khởi kiện Các bị cáo này đối với các thiệt hại cho hành vi trước đây không?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỂ HIỆN THÁI ĐỘ KHÔNG NHẤT TRÍ VỚI THỎA THUẬN DÀN XẾP

  1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với thỏa thuận dàn xếp?
  2. Phản đối có giống với bị loại trừ không?

CÁC LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN CHO QUÝ Vị

  1. Những luật sư đại diện cho các Nhóm là ai?
  2. Các luật sư và Nguyên Đơn Vụ Kiện sẽ được trả bao nhiêu?
  3. Tôi thể hiện sự không nhất trí với phí, các chi phí luật sư được yêu cầu hoặc tiền thưởng cho các Nguyên Đơn Vụ Kiện như thế nào?

PHIÊN XÉT XỬ CÔNG BẰNG CỦA TÒA ÁN

  1. Tòa án sẽ quyết định liệu có phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp khi nào và tại đâu?
  2. Tôi có phải tới phiên xét xử để có được tiền của mình không?
  3. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn nói tại Phiên xét xử?

NẾU QUÝ VI KHÔNG LÀM GÌ

  1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm gì?

CÓ THÊM THÔNG TIN

  1. Làm thế nào để tôi có thêm thông tin?
  2. Toàn văn Giải Ước của Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt là gì?
  3. Toàn văn Giải Ước của Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc là gì?

THÔNG TIN CƠ BẢN

  1. Tại sao tôi nhận được một Thông Báo Thỏa Thuận Dàn Xếp?

    Thông báo này cho quý vị biết về các quyền và lựa chọn của quý vị trong một vụ kiện tập thể tại U.S. District Court for the Eastern District of New York (Tòa Án Quận Hoa Kỳ, Quận Đông New York). Thẩm phán John Gleeson đang giám sát vụ kiện tập thể này, có tên In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation, MDL No. 1720(JG)(JO). Thông báo này cũng giải thích vụ kiện, thỏa thuận dàn xếp được đề xuất, các lợi ích có sẵn, sự hội đủ điều kiện đối với các lợi ích đó, và cách để có được chúng.

    Các công ty hoặc thực thể khởi kiện được gọi là “Các Nguyên Đơn”. Các công ty mà họ đang kiện là “Các Bị Cáo”.

    Vụ kiện này được đưa ra đại diện cho các thương gia. Một số thương gia cụ thể đệ đơn kiện là những Nguyên Đơn Vụ Kiện và Tòa án đã ủy quyền họ hành động thay mặt cho tất cả các thương gia trong các nhóm được mô tả dưới đây liên quan đến thỏa thuận dàn xếp được đề xuất của vụ kiện này. Các Nguyên Đơn Vụ Kiện là:

    Photos Etc. Corporation; Traditions, Ltd.; Capital Audio Electronics, Inc.; CHS Inc.; Crystal Rock LLC; Discount Optics, Inc.; Leon’s Transmission Service, Inc.; Parkway Corp.; và Payless ShoeSource, Inc.

    Các công ty mà các nguyên đơn đang khởi kiện là “Các Bị Cáo”. Các Bị Cáo là:

    • “Các Bị Cáo Visa”: Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, và Visa Inc.;
    • “Các Bị Cáo MasterCard”: MasterCard International Incorporated và MasterCard Incorporated; và
    • “Các Bị Cáo Ngân Hàng”: Bank of America, N.A.; BA Merchant Services LLC (trước đây là National Processing, Inc.); Bank of America Corporation; MBNA America Bank, N.A.; Barclays Bank plc; Barclays Bank Delaware; Barclays Financial Corp.; Capital One Bank (USA), N.A.; Capital One F.S.B.; Capital One Financial Corporation; Chase Bank USA, N.A.; Chase Manhattan Bank USA, N.A.; Chase Paymentech Solutions, LLC; JPMorgan Chase Bank, N.A.; JPMorgan Chase & Co.; Bank One Corporation; Bank One Delaware, N.A.; Citibank (South Dakota), N.A.; Citibank N.A.; Citigroup Inc.; Citicorp; Fifth Third Bancorp; First National Bank of Omaha; HSBC Finance Corporation; HSBC Bank USA, N.A.; HSBC North America Holdings Inc.; HSBC Holdings plc; HSBC Bank plc; National City Corporation; National City Bank of Kentucky; SunTrust Banks, Inc.; SunTrust Bank; Texas Independent Bancshares, Inc.; Wachovia Bank, N.A.; Wachovia Corporation; Washington Mutual, Inc.; Washington Mutual Bank; Providian National Bank (còn được gọi là Washington Mutual Card Services, Inc.); Providian Financial Corporation; Wells Fargo Bank, N.A. và Wells Fargo & Company.

    Quay Lại Đầu Trang

  2. Vụ kiện này về cái gì?

    Vụ kiện này là về:

    • Lệ phí trao đổi có thể quy cho các thương gia đã chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Visa hoặc MasterCard trong khoảng ngày 1 tháng 1 năm 2004 và ngày 28 tháng 11 năm 2012, và
    • Các quy tắc của Visa và MasterCard dành cho các thương gia chấp nhận thẻ của họ.

    Các Nguyên Đơn Vụ Kiện cho rằng:

    • Visa, MasterCard, và các ngân hàng thành viên tương ứng của mình, bao gồm các Bị Cáo Ngân Hàng, đã vi phạm pháp luật vì họ đưa ra lệ phí trao đổi.
    • Visa, MasterCard, và các ngân hàng thành viên tương ứng của mình, bao gồm các Bị Cáo Ngân Hàng, đã vi phạm pháp luật vì họ áp đặt và thực thi các quy tắc hạn chế các thương gia khỏi việc hướng khách hàng của mình sang các phương thức thanh toán khác. Làm như vậy đã cô lập họ khỏi áp lực cạnh tranh để giảm lệ phí trao đổi.
    • Visa và MasterCard âm mưu với nhau một số thực tiễn kinh doanh không được thừa nhận.
    • Visa và MasterCard và các ngân hàng thành viên tương ứng của mình tiếp tục những hoạt động đó mặc dù Visa và MasterCard đã thay đổi cơ cấu công ty và trở thành các công ty đại chúng sau khi vụ kiện này đã được đệ trình.
    • Hành vi của Các Bị Cáo đã khiến các thương gia phải trả các phụ phí cho việc chấp nhận thẻ Visa và MasterCard.
    • Nhưng với hành vi của Các Bị Cáo, lệ phí trao đổi đáng lẽ không có hoặc những khoản phí đó đáng lẽ phải thấp hơn.

    Các Bị Cáo nói rằng họ đã không làm gì sai. Họ cho hay các thực tiễn kinh doanh của mình là hợp pháp, minh bạch, là kết quả của cạnh tranh độc lập và đã đem lại lợi ích cho các thương gia và người tiêu dùng.

    Quay Lại Đầu Trang

  3. Lệ phí trao đổi là gì?

    Khi một chủ thẻ mua hàng bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, có một khoản phí trao có thể quy cho các giao dịch đó, thường từ 1% đến 2% giá mua. Lệ phí trao đổi thường chiếm phần lớn nhất trong các phí được các thương gia trả vì chấp nhận thẻ Visa và MasterCard.

    Visa và MasterCard đưa ra lệ phí trao đổi cho các loại giao dịch khác nhau và đăng tải chúng trên trang web của họ, thường là 2 lần/năm.

    Quay Lại Đầu Trang

  4. Tại sao đây là một vụ kiện tập thể?

    Trong vụ kiện tập thể, một số rất ít những người hoặc các doanh nghiệp khởi kiện không chỉ cho mình họ, nhưng cũng thay mặt cho người khác hoặc các doanh nghiệp khác có những lợi ích và yêu cầu bồi thường pháp lý tương tự. Cùng với nhau, tất cả những người này hoặc các doanh nghiệp có những lợi ích và yêu cầu bồi thường tương tự hình thành ra một nhóm, và là các thành viên của nhóm.

    Khi một tòa án đưa ra quyết định một vụ kiện hoặc phê chuẩn một thỏa thuận dàn xếp, nó áp dụng cho tất cả các thành viên của nhóm (không kể các thành viên trong nhóm tự loại trừ mình). Trong vụ kiện này, Tòa án đã đưa phán quyết phê duyệt sơ bộ về thỏa thuận dàn xếp và 2 nhóm được định nghĩa dưới đây trong Câu hỏi 6.

    Quay Lại Đầu Trang

  5. Tại sao lại có một thỏa thuận dàn xếp?

    Tòa án không quyết định bên nào sai hoặc liệu có quy định nào đã bị vi phạm hay không. Thay vào đó, cả hai bên đã đồng ý dàn xếp vụ kiện và tránh chi phí và rủi ro của phiên xử và các kháng cáo sẽ đi sau phiên xử.

    Trong vụ kiện này, thỏa thuận dàn xếp là kết quả của các cuộc thương lượng gia tăng, trong đó có hòa giải do tòa án giám sát với 2 trung gian có kinh nghiệm, được lựa chọn bởi các bên. Dàn xếp vụ kiện này cho phép các thành viên nhóm nhận được các khoản thanh toán và các lợi ích khác. Các Nguyên Đơn Vụ Kiện và luật sư của họ tin rằng thỏa thuận dàn xếp là tốt nhất cho tất cả các thành viên của nhóm.

    Các bên chỉ đi đến nhất trí dàn xếp vụ kiện này sau 7 năm kiện tụng gia tăng mạnh. Tại thời điểm thỏa thuận dàn xếp, công tác điều tra đã hoàn tất và các bên đã trao đổi các báo cáo chuyên gia. Trong quá trình điều tra, Các Nguyên Đơn Vụ Kiện đã xem xét hơn 50 triệu trang tài liệu và lấy lời khai của hơn 400 nhân chứng, bao gồm các chuyên gia của Các Bị Cáo. Ngoài ra, tại thời điểm thỏa thuận dàn xếp, các kiến nghị bác đơn, kiến nghị xét xử sơ lược, kiến nghị loại trừ lời khai của chuyên gia, kiến nghị xác nhận của nhóm đã được tóm lược đầy đủ và tranh luận, và đang chờ giải quyết trước tòa.

    Quay Lại Đầu Trang

  6. Tôi có là một phần của thỏa thuận dàn xếp này không?

    Nếu quý vị nhận được một Thông Báo Dàn Xếp trong hộp thư, hồ sơ của các Bị cáo cho thấy rằng quý vị có thể đang ở cả 2 Nhóm Dàn Xếp. 2 Nhóm trong Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm được đề xuất là:

    Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)) “bao gồm tất cả những người, các doanh nghiệp hoặc các thực thể khác chấp nhận Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa và/hoặc Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard tại Hoa Kỳ tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến Ngày Phê Duyệt Sơ Bộ Thỏa Thuận Dàn Xếp, ngoại trừ rằng Nhóm này không bao gồm Các Bị Cáo được nêu tên, giám đốc, viên chức, hoặc các thành viên của gia đình họ, các tổ chức tài chính đã ban hành Thẻ Nhãn Hiệu Visa hoặc MasterCard hoặc có các giao dịch Thẻ Nhãn Hiệu Visa hoặc MasterCard tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 tới Ngày Phê Duyệt Sơ Bộ Thỏa Thuận Dàn Xếp, hoặc chính phủ Hoa Kỳ”.

    Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2)) “bao gồm tất cả những người, các doanh nghiệp hoặc các thực thể khác đến Ngày Phê Duyệt Sơ Bộ Thỏa Thuận Dàn Xếp chấp nhận bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa và/hoặc Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard nào tại Hoa Kỳ, ngoại trừ rằng Nhóm này không bao gồm Các Bị Cáo được nêu tên, giám đốc, viên chức, hoặc các thành viên của gia đình họ, các tổ chức tài chính đã phát hành Thẻ Nhãn Hiệu Visa hoặc MasterCard hoặc có các giao dịch Thẻ Nhãn Hiệu Visa hoặc MasterCard tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 1 năm 2004, hoặc làm như vậy trong tương lai, hoặc chính phủ Hoa Kỳ”.

    Ngày Phê Duyệt Sơ Bộ Thỏa Thuận Dàn Xếp được đề cập trong các định nghĩa nhóm này là ngày 28 tháng 11 năm 2012.

    Nếu quý vị không chắc chắn liệu quý vị có trong thỏa thuận dàn xếp này, hãy liên hệ với Quản Lý Vụ Kiện:

    Gọi tới số điện thoại miễn phí: 1-800-625-6440.

    Viết thư tới:
    Payment Card Interchange Fee Settlement
    PO Box 2530
    Portland OR 97208-2530.

    Email: info@PaymentCardSettlement.com.

    Quay Lại Đầu Trang

CÁC LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN DÀN XẾP

  1. Có bao nhiêu tiền được trả cho thỏa thuận dàn xếp này?

    Theo thỏa thuận dàn xếp, Visa, MasterCard và Các Bị Cáo Ngân Hàng đã đồng ý thực hiện các thanh toán cho 2 quỹ:

    1. Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt:

      Mỗi thương gia trong Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt không loại trừ bản thân khỏi nhóm tới thời hạn được mô tả dưới đây và nộp một yêu cầu bồi thường hợp lệ (“Nguyên Đơn Tiền Mặt Được Ủy Quyền”) sẽ nhận được tiền từ Quỹ Tiền Mặt 6,05 tỷ USD. Quỹ này sẽ bị khấu trừ một một khoản không vượt quá 25% Quỹ Tiền Mặt cho các thương gia loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt. Số tiền trong quỹ này sau khi khấu trừ đối với các thương gia bị loại trừ cũng sẽ được sử dụng để trả:

      • Chi phí quản lý và thông báo vụ dàn xếp theo sự phê duyệt của Tòa án,
      • Tiền thưởng cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện theo sự phê duyệt của Tòa án, và
      • Phí và tất cả các chi phí luật sư theo sự phê duyệt của Tòa án.

      Số tiền trong quỹ này sẽ chỉ được phân chia nếu cuối cùng Tòa án phê duyệt thỏa thuận dàn xếp.

    2. Quỹ Trao Đổi:

      Tiền cho quỹ này được ước tính lên đến 1,2 tỉ USD và sẽ tương đương với 10 điểm cơ sở (tức là 1/10 của 1%) của khối lượng giao dịch có thể quy cho các thành viên Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt chấp nhận thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard trong khoảng thời gian 8 tháng, bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2013. Mỗi thương gia trong Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt không loại trừ bản thân khỏi nhóm tới thời hạn được mô tả dưới đây và đã chấp nhận thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard trong khoảng thời gian 8 tháng và nộp một yêu cầu bồi thường hợp lệ (“Nguyên Đơn Tiền Mặt Được Ủy Quyền”) sẽ nhận được tiền từ Quỹ Trao Đổi. Số tiền trong quỹ này cũng sẽ được sử dụng để trả:

      • Chi phí quản lý và thông báo vụ dàn xếp theo sự phê duyệt của Tòa án, và
      • Bất kỳ phí và tất cả các chi phí luật sư có thể được Tòa án phê duyệt.

      Tiền trong quỹ này sẽ không được trả lại cho Các Bị Đơn, ngay cả khi thỏa thuận dàn xếp bị chấm dứt. Nếu thỏa thuận dàn xếp bị chấm dứt, Tòa án sẽ quyết định cách phân chia quỹ này.

    Quay Lại Đầu Trang

  2. Tôi yêu cầu tiền từ thỏa thuận dàn xếp này như thế nào?

    Quý vị phải nộp một yêu cầu bồi thường hợp lệ để có được tiền từ thỏa thuận dàn xếp này. Nếu cuối cùng Tòa án phê duyệt thỏa thuận dàn xếp, và quý vị không loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt, quý vị sẽ nhận được một mẫu yêu cầu bồi thường qua hộp thư hoặc bằng email. Quý vị cũng có thể lấy mẫu yêu cầu bồi thường trên trang web này khi có, hoặc có thể gọi tới số: 1-800-625-6440.

    Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

    Ước tính số tiền trả từ Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt sẽ được dựa trên lệ phí trao đổi thực tế hoặc ước tính của quý vị có thể quy cho các giao dịch Visa và MasterCard từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 tới ngày 28 tháng 11 năm 2012.

    Số tiền thanh toán từ Quỹ Trao Đổi sẽ được dựa trên 1/10 của 1% tổng giao dịch thẻ tín dụng Visa và MasterCard của thương gia trong khoảng thời gian 8 tháng bắt đầu vào ngày 29 tháng 7 năm 2013.

    Các yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ được thanh toán từ Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt và/hoặc Quỹ Trao Đổi. Số tiền yêu cầu bồi thường mà từng nguyên đơn đủ điều kiện sẽ nhận được từ Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt phụ thuộc vào số tiền có sẵn để trả tất cả các yêu cầu bồi thường, tổng giá trị bằng đô la của tất cả các yêu cầu bồi thường hợp lệ đã được đệ trình, các khoản khấu trừ được mô tả ở trên không vượt quá 25% Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt, chi phí quản lý và thông báo vụ kiện, tiền thưởng cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện, phí và tất cả các chi phí luật sư được Tòa án phê chuẩn. Số tiền yêu cầu bồi thường mà từng nguyên đơn đủ điều kiện sẽ nhận được từ Quỹ Trao Đổi phụ thuộc vào số tiền có sẵn để trả tất cả các yêu cầu bồi thường, tổng giá trị bằng đô la của tất cả các yêu cầu bồi thường hợp lệ đã được đệ trình, chi phí quản lý và thông báo vụ kiện, phí và tất cả các chi phí luật sư được Tòa án phê chuẩn. Mỗi khoản thanh toán của nguyên đơn sẽ được trả tỷ lệ với các thanh toán của toàn bộ các nguyên đơn.

    Chi tiết về cách tính toán toàn bộ các khiếu nại yêu cầu bồi thường được bao gồm trong Kế Hoạch Dàn Xếp Quản Lý và Phân Bổ [Phụ lục I] và trong Thông Tin Bổ Sung Liên quan đến Kế Hoạch Quản Lý và Phân Bổ.

    Quay Lại Đầu Trang

  3. Các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc sẽ được gì?

    Nếu Tòa án phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp, Visa và MasterCard sẽ thay đổi các quy tắc và thực tiễn của mình. Những thay đổi này sẽ có lợi cho Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc.

    Các thay đổi quy tắc, sẽ bắt đầu muộn nhất là ngày 27 tháng 1 năm 2013, được tóm tắt dưới đây. Để xem mô tả chi tiết về các thay đổi quy tắc, bao gồm những quy tắc khác không được liệt kê ở đây, xem Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm, các đoạn từ 40–65.

    Các Quy Tắc Phụ Phí Nhãn Hiệu đối với Thẻ Tín Dụng (không phải Ghi Nợ)

    Các thương gia sẽ có thể tính phụ phí với tất cả các khách hàng trả tiền bằng thẻ tín dụng mang nhãn hiệu Visa hoặc MasterCard. Khoản này được gọi là một khoản phụ phí cấp nhãn hiệu, và nó được cho phép nếu phụ phí:

    • là giống nhau đối với tất cả các thẻ tín dụng Visa hay MasterCard;
    • không nhiều hơn tỷ lệ chiết khấu thương gia Visa hoặc MasterCard trung bình của thương gia (tính theo quá trình hoặc dựa trên tháng trước); và
    • không nhiều hơn mức trần phụ phí tối đa sẽ được đăng trên trang web của Visa và MasterCard (nếu mức trần được đưa ra).

    Đối với các thương gia chấp nhận các nhãn hiệu thẻ tín dụng khác, chẳng hạn như American Express, Discover hoặc PayPal, có những yêu cầu khác phụ thuộc vào chi phí của những nhãn hiệu đó với các thương gia và những hạn chế phụ phí của nhãn hiệu đó.

    • Nếu thương gia chấp nhận một nhãn hiệu thẻ tín dụng cạnh tranh bằng hoặc đắt hơn Visa hoặc MasterCard, và hạn chế khả năng của thương gia tính phụ phí, thương gia có thể trả phụ phí thẻ Visa hoặc MasterCard chỉ bằng cùng cách như thương gia sẽ được phép tính phụ phí thẻ của nhãn hiệu cạnh tranh hoặc dựa trên các điều khoản mà thương gia thực sự tính phụ phí thẻ của nhãn hiệu cạnh tranh.
    • Nếu thương gia chấp nhận một nhãn hiệu thẻ tín dụng cạnh tranh ngăn cản hoặc có hiệu lực cấm thương gia khỏi tính phụ phí ở một kênh thương mại đặc biệt, thương gia có thể không tính phụ phí thẻ Visa hoặc MasterCard trừ khi nó cũng tính phụ phí thẻ của nhãn hiệu cạnh tranh bất kể chi phí của nhãn hiệu đó đối với thương gia. Khoản phụ phí phải bằng bất kỳ khoản nào ít hơn: chi phí để chấp nhận nhãn hiệu cạnh tranh hoặc phụ phí được áp dụng cho thẻ Visa hoặc MasterCard.

    Ngoại lệ: Một thương gia có thể cá nhân tự thương lượng một thỏa thuận với nhãn hiệu cạnh tranh để miễn hoặc hạn chế khả năng tính phụ phí nhãn hiệu đó, nếu thỏa thuận đó đáp ứng các điều khoản của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm.

    Quy Tắc Phụ Phí Sản Phẩm đối với Thẻ Tín Dụng (không Ghi Nợ)

    Một thương gia có thể áp đặt một khoản phụ phí đối với một sản phẩm thẻ tín dụng Visa hay MasterCard cụ thể, chẳng hạn như Visa Signature. Khoản phụ phí không được nhiều hơn so với chi phí chấp nhận sản phẩm thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard cụ thể của thương gia, trừ đi mức trần của Sửa Đổi Durbin về lệ phí trao đổi thẻ ghi nợ. Phụ phí phải giống nhau cho tất cả các giao dịch sản phẩm thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard cụ thể, bất kể nhà phát hành của thẻ.

    Đối với các thương gia chấp nhận thẻ tín dụng do các nhãn hiệu cạnh tranh phát hành (ví dụ American Express, Discover, hoặc PayPal), có những yêu cầu tương tự các quy tắc phụ phí cấp nhãn hiệu được tóm tắt ở trên.

    Không có gì trong thỏa thuận dàn xếp có thể ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của một thương gia tuân thủ các quy định của pháp luật tiểu bang hoặc liên bang, bao gồm các quy định tiểu bang liên quan đến tính phụ phí các giao dịch thẻ tín dụng hoặc ghi nợ và các quy định liên bang và tiểu bang liên quan đến các khai báo gian lận hoặc sai lệch. Tuy nhiên, một thực tế rằng khả năng của thương gia tính phụ phí có thể bị hạn chế theo các quy định của một hoặc nhiều bang không có mục đích giới hạn khả năng của thương gia đó theo thỏa thuận dàn xếp tính phụ phí thẻ tín dụng Visa hay MasterCard tại những nơi luật pháp tiểu bang cho phép.

    • Quy Tắc Chiết Khấu: Các thương gia có thể giảm giá hoặc có các hình thức ưu đãi tài chính khác tại điểm bán hàng cho các khách hàng không thanh toán bằng thẻ Visa hoặc MasterCard.
    • Tất Cả Các Đại Lý: Các thương gia có thể chấp nhận Visa hoặc MasterCard ít hơn so với tất cả các “tên thương hiệu” hoặc “biểu ngữ” của thương gia nếu thương gia vận hành nhiều doanh nghiệp dưới các tên thương mại hoặc biểu ngữ khác nhau. Đối với các cửa hàng hoạt động dưới cùng “tên thương hiệu” hoặc “biểu ngữ”, tuy nhiên, thương gia phải chấp nhận hoặc từ chối thẻ của một mạng lưới ở tất cả các cửa hàng hoạt động dưới cùng “tên thương hiệu” hoặc “biểu ngữ”.
    • Các Nhóm Mua: Các thương gia hình thành các nhóm mua đáp ứng các tiêu chí nhất định có thể đưa đề xuất tới Visa và MasterCard về chấp nhận thẻ thay mặt cho các thành viên của nhóm. Nếu Visa hoặc MasterCard tin rằng đề xuất của nhóm “đưa ra các lợi ích thương mại phù hợp cho các bên”, họ cần đàm phán với nhóm mua và quyết định, với “thiện chí”, liệu có đạt một thỏa thuận với nhóm hay không.
    • Quy Tắc Tối Thiểu 10 USD: Quy tắc này cho phép các thương gia đặt mua tối thiểu 10 USD đối với thẻ tín dụng Visa và MasterCard, sẽ không thay đổi ngay cả khi các yêu cầu của Đạo Luật Cải Cách Phố Wall Dodd-Frank kết thúc.

    Tất cả những thay đổi quy tắc được đưa đầy đủ trong Thỏa Thuận Dàn Xếp.

    Quay Lại Đầu Trang

NỘP ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO

  1. Tôi nộp yêu cầu bồi thường như thế nào?

    Nếu Tòa án phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp (xem “Phiên Xét Xử Công Bằng của Tòa Án” dưới đây), Tòa án sẽ phê chuẩn một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường và đưa ra thời hạn cho các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt để gửi yêu cầu bồi thường. Để nhận được thanh toán, quý vị phải nộp một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường.

    Nếu quý vị nhận được Thông Báo Dàn Xếp trong hộp thư, một Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường sẽ được gửi qua hộp thư hoặc email tới quý vị tự động. Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường cũng sẽ được đăng tải trên trang web này và có sẵn bằng cách gọi tới số điện thoại miễn phí hiển thị dưới đây. Các thành viên của nhóm có thể gửi yêu cầu bồi thường bằng điện tử sử dụng trang web này hoặc gửi lại Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường bằng giấy.

    Ai quyết định giá trị yêu cầu bồi thường của tôi?

    Quản Lý Vụ Kiện đang thu thập dữ liệu từ Visa, MasterCard, một số Các Bị Cáo Ngân Hàng nhất định, và các thực thể khác mà họ hy vọng sẽ có thể ước tính tổng giá trị lệ phí trao đổi có thể quy cho mỗi Nguyên Đơn Tiền Mặt Được Ủy Quyền trong các giao dịch thẻ Visa và MasterCard trong thời gian ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày 28 tháng 11 năm 2012 mà không tính giá trị ròng hoặc chiết khấu dựa trên giảm giá, hỗ trợ thị trường, hoặc thanh toán khuyến mãi, hoặc bằng cách khác (“Lệ Phí Trao Đổi Được Trả”). Ý định hiện tại là sử dụng dữ liệu này đến mức có thể để ước tính lệ phí trao đổi có thể quy cho các thành viên của nhóm. Đối với bất kỳ năm dương lịch nào, hoặc một phần của năm, trong đó Nguyên Đơn Tiền Mặt Được Ủy Quyền có một thỏa thuận với Visa hoặc MasterCard theo đó thương gia đã nhận được tỷ lệ trao đổi tùy chỉnh, Nguyên đơn đó có thể chọn ước tính Lệ Phí Trao Đổi Được Trả Visa hoặc MasterCard, thay vì khoản Lệ Phí Trao Đổi Được Trả được hiển thị trong dữ liệu được sử dụng bởi Quản Lý Vụ Kiện, bằng cách nhân tín dụng Visa hoặc MasterCard tương ứng, ghi nợ chữ ký, và khối lượng giao dịch ghi nợ PIN với tín dụng hiệu quả trung bình tương ứng, chữ ký ghi nợ và các tỷ giá trao đổi ghi nợ PIN trên hạng mục thương gia áp dụng của thương gia (hoặc các hạng mục thương gia) cho khoảng thời gian này. Để một Nguyên Đơn đủ điều kiện cho sự lựa chọn trên, Quản Lý Vụ Kiện cần xác nhận với Visa hoặc MasterCard rằng Nguyên Đơn có một thỏa thuận với Visa hoặc MasterCard trong đó Nguyên Đơn nhận được tỷ lệ trao đổi tùy chỉnh cho khoảng thời gian.

    Khi các dữ liệu cần thiết không có sẵn hoặc nếu Lệ Phí Trao Đổi Được Trả có giá trị được đưa ra bởi Quản Lý Vụ Kiện gây tranh cãi giữa các thành viên của nhóm, các thành viên sẽ được yêu cầu gửi thông tin để hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường của mình. Thông tin này sẽ bao gồm, trong phạm vi được biết đến, Lệ Phí Trao Đổi Được Trả có thể quy cho các thành viên của nhóm, lệ phí khấu trừ thương gia được trả, mã hạng mục thương gia của thành viên nhóm và/hoặc mô tả hoạt động kinh doanh của thành viên nhóm, tổng khối lượng giao dịch Visa và MasterCard và/hoặc tổng khối lượng bán hàng. Dựa trên những dữ liệu này, Lệ Phí Trao Đổi Được Trả có thể quy cho các thành viên của nhóm sẽ được ước tính cho mỗi thành viên Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt được biết đến.

    Quản Lý Vụ Kiện sẽ tính giá trị các yêu cầu bồi thường vào Quỹ Trao Đổi theo phần trăm khối lượng bán hàng trong các giao dịch thẻ tín dụng Mang Nhãn Hiệu Visa và MasterCard trong khoảng thời gian 8 tháng. Tới phạm vi mà dữ liệu có sẵn ghi rõ ràng khối lượng bán hàng trong các giao dịch thẻ tín dụng Mang Nhãn Hiệu Visa và MasterCard của một nguyên đơn cụ thể trong khoảng thời gian 8 tháng, những dữ liệu này sẽ được sử dụng trực tiếp trong đánh giá yêu cầu bồi thường đó.

    Các Nguyên Đơn có khối lượng giao dịch bán hàng bằng đô la không có sẵn từ Các bị cáo và/hoặc các bên thứ ba sẽ được yêu cầu gửi khối lượng giao dịch thẻ thanh toán trong khoảng thời gian 8 tháng tới Quản Lý Vụ Kiện, hoặc nếu thông tin khối lượng giao dịch thẻ thanh toán không có sẵn cho các thành viên nhóm, thông tin giao dịch bán hàng từ khối lượng giao dịch thẻ thanh toán có thể được ước tính. Quản Lý Vụ Kiện sẽ chuyển những gì họ đánh giá thành ước tính chính xác hợp lý nhất về khối lượng bán hàng như vậy dựa trên dữ liệu sẵn có, và sẽ giúp Các Nguyên Đơn Trao Đổi Được Ủy Quyền tiếp cận được ước tính khối lượng bán hàng như vậy. Các ước tính như vậy có thể được cung cấp trong thư hoặc email sau tới Các Nguyên Đơn Trao Đổi Được Ủy Quyền và/hoặc có thể tiếp cận được qua một trang web an toàn được Quản Lý Vụ Kiện vận hành.

    Quản Lý Vụ Kiện cũng hy vọng sẽ cung cấp cho các thành viên nhóm khả năng truy cập trang web Yêu Cầu Bồi Thường với một mã số duy nhất để họ xem cách thức trong đó giá trị yêu cầu bồi thường được tính và cũng có thể cung cấp thông tin này trên một biểu mẫu yêu cầu bồi thường được điền sẵn. Thành viên nhóm có thể chấp nhận hoặc không đồng ý với các dữ liệu trên mẫu yêu cầu hoặc các trang web. Mẫu yêu cầu bồi thường và trang web sẽ giải thích cách kiểm tra các dữ liệu. Thông tin chi tiết về cách tính các yêu cầu bồi thường có trong Kế Hoạch Quản Lý và Phân Bổ Dàn Xếp [Phụ lục I].

    Đăng Ký Trước

    Đăng Ký Trước là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến quyền của quý vị theo dàn xếp. Những thương gia có nhiều địa điểm và/hoặc địa điểm nhượng quyền thương mại cũng như các thương gia chỉ có một địa điểm được khuyến khích Đăng Ký Trước. Thông tin mà quý vị cung cấp sẽ được sử dụng để giúp Quản Lý Vụ Kiện chuẩn bị Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường của quý vị.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu Quản Lý Vụ Kiện không có dữ liệu của tôi?

    Mẫu yêu cầu bồi thường cũng cho phép các thành viên nhóm không có dữ liệu tài chính có sẵn hoặc những người không được xác định là thành viên nhóm nộp yêu cầu bồi thường. Những thương gia này sẽ phải điền và ký vào một mẫu yêu cầu bồi thường và gửi trả lại trước hạn chót.

    Liệu ai đó có thể nộp yêu cầu bồi thường cho tôi không?

    Có những công ty chuyên biệt có thể cung cấp dịch vụ điền và nộp yêu cầu bồi thường để có một tỷ lệ phần trăm giá trị yêu cầu bồi thường của quý vị. Trước khi ký hợp đồng với một trong các công ty này, quý vị nên kiểm tra quy trình nộp đơn yêu cầu bồi thường được cung cấp ở đây và quyết định xem liệu nó có đáng chi phí hay không. Quý vị luôn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ Quản Lý Vụ Kiện hoặc Nhóm Luật Sư Vụ Kiện.

    Quay Lại Đầu Trang

  2. Tôi có từ bỏ bất cứ điều gì bằng cách nộp hoặc không nộp yêu cầu bồi thường không?

    Nếu cuối cùng Tòa án phê duyệt thỏa thuận dàn xếp, các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2)) không thể bị loại trừ khỏi Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc. Họ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp đó, bao gồm giải ước tất cả các yêu cầu bồi thường đã hoặc có thể đã được dẫn chứng trong vụ kiện này chống lại bất kỳ bên được giải ước nào được xác định trong Đoạn 67 của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm.

    Các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)) (không loại trừ bản thân trước hạn chót) dù có nộp yêu cầu bồi thường thanh toán hay không, sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp đó, bao gồm đồng ý không nộp khiếu nại chống lại bất kỳ bên được giải ước nào được xác định trong Đoạn 32 của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm.

    Nói chung, thỏa thuận dàn xếp sẽ giải quyết và giải uớc toàn bộ các yêu cầu bồi thường của từng người, các doanh nghiệp và các thực thể khác phát sinh từ hoặc liên quan đến vai trò của họ là các thương gia chấp nhận Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa và/hoặc Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard tại Hoa Kỳ chống lại Visa, MasterCard hoặc các ngân hàng đã hoặc có thể đã bị cáo buộc trong vụ kiện, bao gồm bất kỳ khiếu nại về trao đổi hoặc các lệ phí khác, quy tắc không thêm phụ phí, quy tắc không chiết khấu, quy tắc tôn trọng tất cả các loại thẻ và các quy tắc khác.

    Thỏa thuận dàn xếp cũng sẽ giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của thương gia dựa trên hiệu lực trong tương lai tại Hoa Kỳ của:

    • bất kỳ quy tắc Visa hoặc MasterCard nào, vào thời điểm ngày 27 tháng 11 năm 2012, mà không bị sửa đổi theo thỏa thuận dàn xếp,
    • các quy tắc được sửa đổi trong thỏa thuận dàn xếp, hoặc
    • bất kỳ quy tắc nào có nhiều tương đồng với các quy tắc này.

    Các giải ước sẽ không kháng biện các yêu cầu bồi thường liên quan đến hướng dẫn hoặc quy tắc mới trong tương lai không có nhiều tương đồng với hướng dẫn hoặc quy tắc hiện tại hoặc hướng dẫn hoặc quy tắc được sửa đổi bởi thỏa thuận dàn xếp (ví dụ: áp dụng một quy tắc mới không có nhiều tương đồng với các quy tắc hiện tại hoặc các quy tắc được sửa đổi bởi thỏa thuận dàn xếp, hoặc quay lại các quy tắc cũ được sửa đổi bởi thỏa thuận dàn xếp). Các giải ước cũng sẽ không kháng biện các yêu cầu bồi thường liên quan đến một số tranh chấp thương mại tiêu chuẩn nhất định phát sinh trong quá trình kinh doanh thông thường.

    Toàn văn Giải Ước cho Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Quy tắc 23(b)(3) Nhóm Dàn Xếp) và Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc (Quy tắc 23(b)(2) Nhóm Dàn Xếp) có sẵn ở đây: Giải Ước cho Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt Quy tắc 23(b)(3) Nhóm Dàn Xếp)Giải Ước cho Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc (Quy tắc 23(b)(2) Nhóm Dàn Xếp). Các Giải Ước mô tả yêu cầu bồi thường được giải ước dưới dạng ngôn ngữ pháp lý. Quý vị cần đọc kỹ Các Giải Ước và nếu có thắc mắc về chúng, quý vị có thể:

    • Gọi tới Nhóm Luật Sư Vụ Kiện được liệt kê trong Câu hỏi 17 miễn phí,
    • Nói chuyện với một luật sư về các giải ước và ý nghĩa của chúng với quý vị, quý vị phải tự trả chi phí. Thỏa Thuận Dàn Xếp đầy đủ cũng có thể được xem trên trang web tại đây.

    Quan trọng! Nếu quý vị muốn giữ quyền tham gia bất kỳ vụ kiện nào khác yêu cầu tiền bồi thường dựa trên các khiếu nại tương tự, quý vị cần rút khỏi (loại trừ bản thân) khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt của thỏa thuận dàn xếp này. Quý vị không thể bị loại trừ khỏi Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc.

    Quay Lại Đầu Trang

  3. Tôi rút ra khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt của thỏa thuận dàn xếp này như thế nào?

    Để rút khỏi (loại trừ bản thân) Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)) của thỏa thuận dàn xếp này, hãy gửi một bức thư tới:

    Payment Card Interchange Fee Settlement
    PO Box 2530
    Portland, OR 97208-2530

    Thư của quý vị phải được đóng dấu bưu điện muộn nhất ngày 28 tháng 5 năm 2013. Quý vị không thể loại trừ bản thân qua điện thoại, fax, email hoặc trực tuyến.

    Tôi có nên gửi thư của tôi bằng thư thông thường?

    Nên. Gửi thư của quý vị bằng dịch vụ hạng nhất và trả bưu phí. Giữ một bản sao hồ sơ của quý vị.

    Tôi nên nói gì trong thư?

    Thư của quý vị phải được ký bởi một người được ủy quyền để làm như vậy và ghi những điều sau:

    • Tôi muốn loại trừ [tên thương gia] khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt của thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện có tên In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation.
    • Thông tin cá nhân của tôi:
      • Tên (tên, tên đệm, họ):
      • Chức vụ
      • Tên của Thương gia
      • Địa chỉ:
      • Số điện thoại:
    • Mã số thuế của thương gia:
    • Tên doanh nghiệp, nhãn hiệu và địa chỉ của các cửa hàng hoặc các địa điểm bán hàng mà tôi muốn loại trừ khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt là: (liệt kê tất cả các doanh nghiệp và địa chỉ của mỗi cửa hàng hoặc địa điểm bán hàng):
    • Chức vụ của tôi tại doanh nghiệp mang lại cho tôi quyền loại trừ khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt như sau:

    Cảnh báo! Nếu thư của quý vị được gửi sau hạn chót, nó sẽ được coi là không hợp lệ. Nếu điều này xảy ra, quý vị sẽ không được loại trừ khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt, và quý vị vẫn sẽ tham gia thỏa thuận dàn xếp và sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của thỏa thuận.

    Quay Lại Đầu Trang

  4. Nếu tôi loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt, tôi có nhận được gì từ thỏa thuận dàn xếp này không?

    Không. Nếu quý vị loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)):

    • Quý vị không thể nhận được tiền từ thỏa thuận dàn xếp này, và
    • Quý vị không thể phản đối Thỏa Thuận Dàn Xếp Tiền Mặt (nhưng quý vị vẫn có thể phản đối Các Thay Đổi Quy Tắc).

    Thời hạn để loại trừ bản thân quý vị là: Ngày 28 tháng 5 năm 2013.

    Quan trọng! Nếu quý vị loại trừ bản thân thì không được nộp mẫu yêu cầu bồi thường yêu cầu thanh toán.

    Tôi có thể loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc không?

    Không. Quý vị không thể bị loại trừ khỏi Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc. Nhưng quý vị có thể phản đối Thỏa Thuận Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc, nếu muốn.

    Quay Lại Đầu Trang

  5. Nếu tôi không loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt, liệu sau này tôi có thể khởi kiện Các bị cáo này đối với các thiệt hại cho hành vi trước đây không?

    Không. Nếu quý vị không loại trừ bản thân, quý vị từ bỏ quyền khởi kiện bất kỳ bên nào được giải ước được mô tả trong Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm vì các thiệt hại của hành vi trong quá khứ.

    Quay Lại Đầu Trang

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỂ HIỆN THÁI ĐỘ KHÔNG NHẤT TRÍ VỚI THỎA THUẬN DÀN XẾP

  1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với thỏa thuận dàn xếp?

    Quý vị có thể cho Tòa án biết rằng quý vị phản đối (không đồng ý với) thỏa thuận dàn xếp cho Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc. Quý vị cũng có thể phản đối thỏa thuận dàn xếp cho Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt nếu quý vị không loại trừ chính mình. Tòa án sẽ xem xét (các) kháng biện của quý vị khi Tòa quyết định cuối cùng có phê duyệt thỏa thuận dàn xếp hay không.

    Tôi cho Tòa án biết tôi không đồng ý với thỏa thuận dàn xếp bằng cách nào?

    Quý vị phải đệ trình Thư Phản Đối lên Toà án theo địa chỉ này:

    United States District Court for the Eastern District of New York
    Clerk of Court
    225 Cadman Plaza
    Brooklyn, New York 11201

    Quý vị cũng phải gửi một bản sao Thư Phản Đối của quý vị tới Nhóm Luật Sư Vụ Kiện và Nhóm Luật Sư cho Các Bị Cáo theo địa chỉ sau đây:

    Nhóm Luật Sư Vụ Kiện Được Chỉ Định::
    Alexandra S. Bernay
    Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
    655 West Broadway, Suite 1900
    San Diego, CA 92101
    Nhóm Luật Sư Của Các Bị Cáo Được Chỉ Định: :
    Wesley R. Powell
    Willkie Farr & Gallagher LLP
    787 Seventh Avenue
    New York, NY 10019

    Quý vị cần gửi Thư Phản Đối của quý vị được đóng dấu bưu điện muộn nhất là ngày 28 tháng 5 2013.

    Tôi nên nói gì trong Thư Phản Đối?

    Thư Phản Đối của quý vị phải chứa các thông tin sau:

    • UNITED STATES DISTRICT COURT
      FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
      --------------------------------------------------
      In re Payment Card Interchange Fee and          :    No. 05-MD-01720 (JG)(JO)
      Merchant Discount Antitrust Litigation             :
      --------------------------------------------------

    • Thư Phản Đối:
      • Tôi là thành viên của Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt [và/hoặc] Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc trong vụ kiện có tên In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation..
      • Tôi là một thành viên của Nhóm vì [Hãy liệt kê các thông tin chứng minh quý vị là một thành viên của nhóm, chẳng hạn như tên doanh nghiệp và địa chỉ của quý vị, và quý vị đã chấp nhận thẻ Visa hoặc MasterCard trong bao lâu].
      • Tôi phản đối thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện này. Tôi phản đối (liệt kê (các) phần của Thỏa thuận dàn xếp mà quý vị không đồng ý, ví dụ như thỏa thuận dàn xếp cho Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt, Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc, Kế Hoạch Phân Bổ, các quy trình thông báo, các đặc điểm khác.) [Lưu ý rằng quý vị cũng có thể phản đối bất kỳ yêu cầu phí và tất cả các chi phí luật sư như là một phần trong kháng nghị, hoặc như là một phần của kháng nghị riêng biệt được mô tả dưới đây].
    • Các lý do tôi phản đối là:
    • Các quy định và bằng chứng hỗ trợ từng kháng nghị của tôi là:
    • Thông tin cá nhân của tôi:
      • Tên (tên, tên đệm, họ):
      • Địa chỉ:
      • Số điện thoại:
    • Thông tin liên lạc của luật sư của tôi (nếu có) là:

    Tôi có thể gọi tới Tòa án hoặc văn phòng của Thẩm phán để nói về kháng nghị của tôi không?

    Không. Nếu có câu hỏi, quý vị có thể truy cập vào trang web này hoặc gọi Quản Lý Vụ Kiện để hỏi về thỏa thuận dàn xếp theo số 1-800-625-6440.

    Quay Lại Đầu Trang

  2. Phản đối có giống với bị loại trừ không?

    Không. Phản đối có nghĩa là quý vị nói với Tòa án (những) phần của thỏa thuận dàn xếp quý vị không nhất trí (bao gồm kế hoạch phân bổ các lợi ích tiền mặt, yêu cầu phí và tất cả các chi phí luật sư hoặc tiền thưởng cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện).

    Bị loại trừ (cũng được gọi là xin rút) có nghĩa là quý vị nói với tòa án rằng quý vị không muốn tham gia Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)).

    Quay Lại Đầu Trang

CÁC LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN CHO QUÝ VỊ

  1. Những luật sư đại diện cho các Nhóm là ai?

    Tòa án đã bổ nhiệm các luật sư được liệt kê dưới đây để đại diện cho bạn. Các luật sư được gọi là Nhóm Luật Sư Vụ Kiện. Nhiều luật sư khác cũng đã làm việc với Nhóm Luật Sư Vụ Kiện để đại diện cho quý vị trong vụ kiện này. Bởi vì quý vị là một thành viên của nhóm, quý vị không phải trả cho bất kỳ luật sư nào. Họ sẽ được trả tiền từ các quỹ dàn xếp.

    K. Craig Wildfang
    Robins, Kaplan, Miller & Ciresi L.L.P.
    2800 LaSalle Plaza
    800 LaSalle Avenue
    Minneapolis, MN 55402

    H. Laddie Montague, Jr.
    Berger & Montague, P.C.
    1622 Locust Street
    Philadelphia, PA 19103

    Patrick Coughlin
    Alexandra Bernay
    Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
    655 West Broadway, Suite 1900
    San Diego, CA 92101

    Tôi có nên thuê luật sư riêng cho mình không?

    Quý vị không cần phải thuê luật sư riêng cho riêng mình. Nhưng quý vị có thể nếu muốn và phải tự trả chi phí.

    Nếu quý vị thuê luật sư riêng để xuất hiện trong vụ kiện này, quý vị phải cho Tòa án biết và gửi một bản sao thông báo tới Nhóm Luật Sư Vụ Kiện tới bất kỳ địa chỉ nào ở trên.

    Quay Lại Đầu Trang

  2. Các luật sư và Nguyên Đơn Vụ Kiện sẽ được trả bao nhiêu?

    Đối với công việc được hoàn tất thông qua sự phê duyệt cuối cùng thỏa thuận dàn xếp của tòa án quận, Nhóm Luật Sư Vụ Kiện sẽ yêu cầu Tòa án phí luật sư với số tiền chiếm tỷ lệ hợp lý của Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt, không vượt quá 11,5% Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt có giá trị 6,05 tỷ USD và 11,5% Quỹ Trao Đổi được ước tính là 1,2 tỷ USD để đền bù tất cả các luật sư và công ty luật của họ đã làm việc trong vụ kiện tập thể. Đối với công việc bổ sung để quản lý vụ dàn xếp, phân bổ 2 quỹ, và qua bất kỳ kháng cáo nào, Nhóm Luật Sư Vụ Kiện có thể yêu cầu bồi hoàn ở mức theo giờ làm việc bình thường của mình, không vượt thêm 1% Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt trị giá 6,05 tỷ USD và thêm 1% Quỹ Trao Đổi được ước tính là 1,2 tỷ USD.

    Nhóm Luật Sư Vụ Kiện cũng sẽ yêu cầu bồi hoàn các chi phí của họ (không bao gồm các chi phí hành chính của vụ dàn xếp hoặc thông báo), không vượt quá 40 triệu USD và lên tới 200.000 USD thưởng dịch vụ với mỗi Nguyên Đơn Vụ Kiện cho những nỗ lực của họ đã thay mặt tập thể.

    Nhóm Luật Sư Vụ Kiện cũng có thể yêu cầu bồi hoàn các phí và chi phí từ các thành viên nhóm xin rút khỏi Thỏa Thuận Dàn Xếp Tiền Mặt, trong phạm vi mà các thành viên nhóm dựa trên hồ sơ được thu thập trong vụ kiện này. Bất kỳ khoản tiền nào mà Nhóm Luật Sư Vụ Kiện thu được từ những người xin rút sẽ được gửi vào Quỹ Dàn Xếp Tiền Mặt nếu cuối cùng Tòa án phê duyệt thỏa thuận dàn xếp.

    Số tiền được trao làm phí luật sư, bồi hoàn các chi phí, và Tiền Trao cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện phải được Tòa Án phê duyệt. Thông Báo Kiến Nghị và Kiến Nghị Chung của Các Nguyên Đơn Vụ Kiện đối với Quyết Định về Phí và Các Chi Phí Luật Sư và Tiền Trao cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện đã được đệ trình lên Tòa Án vào ngày 11 tháng 4 năm 2013. Quý vị có thể phản đối các yêu cầu đối với phí luật sư theo các hướng dẫn trong câu hỏi 19 dưới đây.

    Quay Lại Đầu Trang

  3. Tôi thể hiện sự không nhất trí với phí, các chi phí luật sư được yêu cầu hoặc tiền thưởng cho các Nguyên Đơn Vụ Kiện như thế nào?

    Quý vị có thể cho Tòa án biết rằng quý vị phản đối (không đồng ý với) bất kỳ yêu cầu phí và các chi phí luật sư nào hoặc tiền thưởng cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện. Quý vị có thể làm như vậy nếu quý vị không loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt và/hoặc nếu quý vị là một thành viên của Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc. Tòa án sẽ xem xét (các) kháng biện của quý vị khi đánh giá bất kỳ yêu cầu phí và chi phí luật sư nào và/hoặc tiền thưởng cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện liên quan đến quyết định phê duyệt cuối cùng của thỏa thuận dàn xếp.

    Để gửi kháng biện, quý vị phải đệ trình Thư Phản Đối lên Toà án theo địa chỉ này:

    United States District Court for the Eastern District of New York
    Clerk of Court
    225 Cadman Plaza
    Brooklyn, New York 11201

    Quý vị cũng phải gửi một bản sao Thư Phản Đối của quý vị tới Nhóm Luật Sư Vụ Kiện và Nhóm Luật Sư cho Các Bị Cáo theo địa chỉ sau đây:

    Nhóm Luật Sư Vụ Kiện Được Chỉ Định::
    Alexandra S. Bernay
    Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
    655 West Broadway, Suite 1900
    San Diego, CA 92101

    Nhóm Luật Sư Của Các Bị Cáo Được Chỉ Định: :
    Wesley R. Powell
    Willkie Farr & Gallagher LLP
    787 Seventh Avenue
    New York, NY 10019

    Thư ký Tòa án, các luật sư của nhóm và các bị cáo phải nhận được thư của quý vị muộn nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2013.

    Tôi nên nói gì trong Thư Phản Đối?

    Thư Phản Đối của quý vị phải chứa các thông tin sau:

    • UNITED STATES DISTRICT COURT
      FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
      --------------------------------------------------
      In re Payment Card Interchange Fee and          :    No. 05-MD-01720 (JG)(JO)
      Merchant Discount Antitrust Litigation             :
      --------------------------------------------------

    • Thư Phản Đối:
      • Tôi là thành viên của Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt [và/hoặc] Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc trong vụ kiện có tên In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation.
      • Tôi là một thành viên của Nhóm vì [Hãy liệt kê các thông tin chứng minh quý vị là một thành viên của nhóm, chẳng hạn như tên doanh nghiệp và địa chỉ của quý vị, và quý vị đã chấp nhận thẻ Visa hoặc MasterCard trong bao lâu].
      • Tôi phản đối yêu cầu phí và các chi phí luật sư của nhóm luật sư vụ kiện và/hoặc yêu cầu tiền thưởng cho Các Nguyên Đơn Vụ Kiện.
    • Các lý do tôi phản đối là:
    • Các quy định và bằng chứng hỗ trợ từng kháng nghị của tôi là:
    • Thông tin cá nhân của tôi:
      • Tên (tên, tên đệm, họ):
      • Địa chỉ:
      • Số điện thoại:
    • Thông tin liên lạc của luật sư của tôi (nếu có) là:

    Tôi có thể gọi tới Tòa án hoặc văn phòng của Thẩm phán để nói về kháng nghị của tôi không?

    Không. Nếu có câu hỏi, quý vị có thể truy cập vào trang web này hoặc gọi Quản Lý Vụ Kiện để hỏi về thỏa thuận dàn xếp theo số 1-800-625-6440.

    Quay Lại Đầu Trang

PHIÊN XÉT XỬ CÔNG BẰNG CỦA TÒA ÁN

  1. Tòa án sẽ quyết định liệu có phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp khi nào và tại đâu?

    Có sẽ có một Phiên Xét Xử Công Bằng lúc 9:30 sáng vào ngày 12 tháng 9 năm 2013. Phiên xét xử sẽ diễn ra tại:

    United States District Court for the Eastern District of New York
    225 Cadman Plaza
    Brooklyn, NY 11201

    Chúng tôi không biết Tòa án sẽ mất bao lâu để đưa ra quyết định của mình.

    Quan trọng! Thời gian và ngày của phiên xét xử này có thể thay đổi mà không có thông báo được đăng tải hoặc gửi bằng email.

    Thông tin cập nhật về phiên xét xử sẽ được đăng trên trang web này.

    Tại sao lại có phiên xét xử?

    Phiên xét xử về việc thỏa thuận dàn xếp công bằng, thỏa đáng và hợp lý hay không.

    Tòa án sẽ xem xét bất kỳ kháng biện nào và lắng nghe các thành viên nhóm đã yêu cầu được lên tiếng tại phiên xét xử.

    Tòa án cũng sẽ quyết định xem cuối cùng có nên phê duyệt yêu cầu của Các nguyên đơn về phí và các chi phí luật sư, tiền thưởng dịch vụ, và các chi phí khác.

    Quay Lại Đầu Trang

  2. Tôi có phải tới phiên xét xử để có được tiền của mình không?

    Không. Quý vị không phải đi đến phiên xét xử, ngay cả khi quý vị gửi Tòa án một kháng biện. Tuy nhiên, quý vị có thể đi tới phiên xét xử hoặc thuê một luật sư tới phiên xét xử, nếu muốn và phải tự trả chi phí.

    Quay Lại Đầu Trang

  3. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn nói tại Phiên xét xử?

    Quý vị phải đệ trình Một Thông Báo về Ý Định Xuất Hiện với Tòa án theo địa chỉ này:

    United States District Court for the Eastern District of New York
    Clerk of Court
    225 Cadman Plaza
    Brooklyn, New York 11201

    Thông Báo về Ý Định Xuất Hiện của quý vị phải được đệ trình muộn nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2013. Quý vị cũng phải gửi một bản sao bức thư của quý vị tới Nhóm Luật Sư Vụ Kiện và Nhóm Luật Sư cho Các Bị Cáo tới các địa chỉ được liệt kê trong câu hỏi 15.

    Tôi nên nói gì trong Thông Báo về Ý Định Xuất Hiện?

    Thông Báo về Ý Định Xuất Hiện của quý vị phải được ký và có chứa các thông tin sau:

    • UNITED STATES DISTRICT COURT
      FOR THE EASTERN DISTRICT OF NEW YORK
      --------------------------------------------------
      In re Payment Card Interchange Fee and          :    No. 05-MD-01720 (JG) (JO)
      Merchant Discount Antitrust Litigation             :
      --------------------------------------------------

    • Thông Báo Về Ý Định Xuất Hiện
    • Tôi muốn lên tiếng tại Phiên Xét Xử Công Bằng của vụ kiện có In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation.
    • Thông tin cá nhân của tôi:
      • Tên (tên, tên đệm, họ):
      • Địa chỉ:
      • Số điện thoại:
    • Các thông tin cá nhân cho những người khác (bao gồm luật sư) muốn nói tại phiên xét xử

    Quay Lại Đầu Trang

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG LÀM GÌ

  1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm gì?

    Nếu không nộp yêu cầu bồi thường, quý vị không thể nhận được tiền từ thỏa thuận dàn xếp này.

    Nếu quý vị không loại trừ bản thân khỏi Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)), quý vị không thể tham gia bất kỳ vụ kiện nào chống lại Các bị đơn và các bên được giải ước khác được liệt kê trong Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm cho các thiệt hại vì hành vi trong quá khứ. Quý vị sẽ bị ràng buộc bởi Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt (Quy tắc 23(b)(3) Nhóm).

    Quay Lại Đầu Trang

CÓ THÊM THÔNG TIN

  1. Làm thế nào để tôi có thêm thông tin?

    Có một số cách để có thêm các thông tin về thỏa thuận dàn xếp.

    Các thông tin sau có sẵn trên trang Documents Hồ sơ:

    • Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm đầy đủ, bao gồm tất cả các tập tin đính kèm, và
    • Các hồ sơ khác liên quan đến vụ kiện này.

    Để nhận được một bản sao của Thông báo hoặc Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm, hãy hoàn thành một mẫu Yêu cầu.

    Quay Lại Đầu Trang

  2. Toàn văn Giải Ước của Nhóm Dàn Xếp Tiền Mặt là gì?

    31. “Các Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)” là Các Nguyên Đơn Vụ Kiện, từng và mỗi thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) không Xin Rút, và bất kỳ người nào tương ứng trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai: viên chức và giám đốc; cổ đông, đại lý, nhân viên, đại diện pháp lý, đối tác và cộng sự (trong cương vị là cổ đông, đại lý, nhân viên, đại diện pháp lý, đối tác và cộng sự của một thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)); và người được ủy thác, công ty mẹ, chi nhánh, đơn vị, công ty con, người thừa kế, người thực thi, người quản trị, người mua, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, và người được quyền thừa hưởng — dù họ phản đối Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này hay không, và dù họ có gửi yêu cầu bồi thường thanh toán từ (các) Tài Khoản Lưu Giữ Tiền Mặt Dàn Xếp Vụ Kiện hoặc (các) Tài Khoản Lưu Giữ Trao Đổi Dàn Xếp Vụ Kiện hay không, trực tiếp, đại diện, không trực tiếp, hoặc trong bất kỳ cương vị nào khác.

    32. “Các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3)” là bao gồm toàn bộ dưới đây:

    1. Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, Visa Inc., Visa Asia Pacific Region, Visa Canada Association, Visa Central & Eastern Europe, Middle East & Africa Region, Visa Europe, Visa Europe Limited, Visa Latin America & Caribbean Region, và bất kỳ thực thể nào khác hiện cho phép hoặc cấp giấy phép, hoặc trong quá khứ đã được ủy quyền hoặc được cấp giấy phép, một tổ chức tài chính phát hành bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc có bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa nào.
    2. MasterCard International Incorporated, MasterCard Incorporated, và bất kỳ thực thể nào khác hiện cho phép hoặc cấp giấy phép, hoặc trong quá khứ đã được ủy quyền hoặc được cấp giấy phép, một tổ chức tài chính phát hành bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard hoặc có bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard nào.
    3. Bank of America, N.A.; BA Merchant Services LLC (trước đây là National Processing, Inc.); Bank of America Corporation; MBNA America Bank, N.A., và FIA Card Services, N.A.
    4. Barclays Bank plc; Barclays Bank Delaware; và Barclays Financial Corp
    5. Capital One Bank (USA), N.A.; Capital One F.S.B.; và Capital One Financial Corporation.
    6. Chase Bank USA, N.A.; Chase Manhattan Bank USA, N.A.; Chase Paymentech Solutions, LLC; JPMorgan Chase Bank, N.A.; JPMorgan Chase & Co.; Bank One Corporation; và Bank One Delaware, N.A.
    7. Citibank (South Dakota), N.A.; Citibank N.A.; Citigroup Inc.; và Citicorp.
    8. Fifth Third Bancorp.
    9. First National Bank of Omaha.
    10. HSBC Finance Corporation; HSBC Bank USA, N.A.; HSBC North America Holdings Inc.; HSBC Holdings plc; và HSBC Bank plc.
    11. National City Corporation và National City Bank of Kentucky.
    12. SunTrust Banks, Inc. và SunTrust Bank.
    13. Texas Independent Bancshares, Inc.
    14. Wachovia Bank, N.A. và Wachovia Corporation.
    15. Washington Mutual, Inc.; Washington Mutual Bank; Providian National Bank (còn được gọi là Washington Mutual Card Services, Inc.); và Providian Financial Corporation.
    16. Wells Fargo & Company và Wells Fargo Bank, N.A.
    17. Từng và mỗi thực thể hoặc cá nhân bị cáo buộc là đồng phạm của bất kỳ Bị cáo nào trong bất kỳ Khiếu Nại Tập Thể Có Hiệu Lực hoặc bất kỳ Vụ Kiện Tập Thể nào.
    18. Mỗi tổ chức tài chính khách hàng hoặc thành viên trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, Visa Inc., Visa Europe, Visa Europe Limited, MasterCard International Incorporated, hoặc MasterCard Incorporated.
    19. Đối với từng thực thể hoặc cá nhân trong các Đoạn 32(a)-(r) ở trên, mỗi công ty mẹ (bao gồm các công ty nắm giữ vốn), công ty con, chi nhánh, và liên kết (tất cả như được định nghĩa trong Quy tắc SEC 12b-2 được ban hành theo Đạo Luật Giao Dịch Chứng Khoán năm 1934) tương ứng trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, trực tiếp và gián tiếp, hoặc bất kỳ thực thể nào khác trong đó có hơn 50% trong vốn cổ đông được nắm giữ.
    20. Đối với từng thực thể hoặc cá nhân trong các Đoạn 32(a)-(s) ở trên, mỗi người tiền nhiệm, người kế vị, người mua và người được nhượng quyền tương ứng trong quá khứ, hiện tại và tương lai (bao gồm người sở hữu tất cả hoặc gần như tất cả tài sản, chứng khoán, hoặc lợi ích quyền sở hữu khác của bất kỳ bị cáo nào trong phạm vi trách nhiệm pháp lý của người kế vị, của người mua hoặc người sở hữu dựa trên Các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) như được định nghĩa trong các Đoạn 32(a)-(s) ở trên).
    21. Đối với từng thực thể hoặc cá nhân trong các đoạn 32(a)-(t) ở trên, mỗi người ủy nhiệm, người được ủy thác, đối tác, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, luật sư, đại diện pháp lý hoặc đại diện khác, quản trị, người thừa kế, người thực hiện, quản trị, cổ đông, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế vị, người mua và người được nhượng quyền tương ứng trong quá khứ, hiện tại và tương lai (bao gồm người sở hữu tất cả hoặc gần như tất cả tài sản, chứng khoán, hoặc lợi ích quyền sở hữu khác của mỗi của thực thể nói trên trong phạm vi trách nhiệm pháp lý của người kế vị, người mua hoặc ngân hàng thanh toán dựa trên Các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) như được định nghĩa trong các Đoạn 32(a)-(t) ở trên).

    33. Thông cáo này chỉ áp dụng cho Các Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3). Ngoài hiệu lực của Lệnh Dàn Xếp Vụ Kiện và Phán Quyết Cuối Cùng theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hiệu lực chung thẩm nào, Các Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) sau đây từ bỏ, dàn xếp, hủy bỏ, và giải ước tránh Các Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) khỏi bất kỳ và tất cả các dạng yêu cầu bồi thường, yêu cầu, tố tụng, tranh tụng, và các nguyên nhân của tố tụng, dù là cá nhân, tập thể, đại diện, quyền thay thế cha mẹ, hoặc về bản chất, cho các thiệt hại, lãi suất, chi phí, phí tổn, phí luật sư, tiền phạt, các hình phạt dân sự hoặc khác, hoặc khoản thanh toán tiền khác, hoặc nguyên tắc công bằng, phán quyết của tòa hoặc lệnh đình chỉ hành vi vi phạm của toà khác, bất cứ khi nào phát sinh, cho dù trực tiếp, gián tiếp, bắt nguồn, hoặc nếu không, bất kể những yêu yêu cầu bồi thường này được tích luỹ khi nào, cho dù được hoặc không được xác định, bị hoặc không bị nghi ngờ, theo pháp luật hoặc luật công bằng mà bất kỳ Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) từng có, hiện có, sau đây có thể, sẽ hoặc có thể có trong tương lai, phát sinh hoặc liên quan trong bất kỳ cách nào với bất kỳ hành vi, hành động, giao dịch, sự kiện, trường hợp, tuyên bố, bỏ sót, hay thất bại hành động bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) bị cáo buộc hoặc có thể đã bị cáo buộc từ đầu thời gian cho đến ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện trong bất kỳ Khiếu Nại Tập Thể hoặc khiếu nại Vụ Kiện Tập Thể, hoặc trong bất kỳ sửa đổi nào trong Khiếu Nại Tập Thể hoặc khiếu nại Vụ Kiện Tập Thể bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ yêu cầu bồi thường dựa trên hoặc liên quan đến:

    1. bất kỳ quy tắc trao đổi, lệ phí trao đổi, hoặc tỷ lệ trao đổi, hoặc bất kỳ Quy tắc khác nào của Bị Cáo Visa hoặc Bị Cáo MasterCard hoặc bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến bất kỳ Bị Cáo Visa hoặc Bị Cáo MasterCard nào và bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3), và/hoặc bất kỳ thương gia phát sinh hoặc liên quan đến các quy tắc trao đổi, lệ phí trao đổi, hoặc tỷ giá trao đổi, phát hành thẻ, hoặc chấp nhận thẻ đối với bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard tại Hoa Kỳ nào;
    2. bất kỳ khoản Phí Thương Gia của bất kỳ Bên Được Giải Ước Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) liên quan đến bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard tại Hoa Kỳ nào;
    3. bất kỳ quy tắc “không phụ phí”, quy tắc “tôn trọng tất cả các loại thẻ”, quy tắc “không mua tối thiểu”, quy tắc “không chiết khấu”, quy tắc “không phân biệt đối xử”, quy tắc “không chuyển hướng” thực tế hoặc bị cáo buộc nào, các Quy tắc hạn chế thương gia trong việc ủng hộ hoặc hướng các khách hàng sử dụng các hệ thống thanh toán nhất định, quy tắc “tất cả các đại lý”, quy tắc “không đường vòng” hoặc quy tắc “không nhiều nhà phát hành”, hoặc bất kỳ Quy tắc thực tế hoặc bị cáo buộc nào của bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) nào liên quan đến bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc bất kỳ thẻ Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard, hoặc điểm bán hàng của thương gia liên quan đến bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard nào;
    4. bất kỳ thỏa thuận thực tế hoặc bị cáo buộc, (i) giữa hoặc trong bất kỳ Bị cáo Visa và bất kỳ Bị cáo MasterCard nào, (ii) từ hoặc trong bất kỳ Bị cáo Visa hoặc Bị cáo MasterCard nào và bất kỳ Bên hoặc các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3), hoặc (iii) giữa hoặc trong bất kỳ bị cáo Visa, hoặc Bị cáo MasterCard nào và bất kỳ Bên hoặc các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) liên quan đến hành vi hoặc các quy tắc của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc bất kỳ Bị cáo MasterCard nào;
    5. bất kỳ sự tái tổ chức, tái cơ cấu, phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu hoặc khác hoặc cơ cấu công ty khác của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc MasterCard nào;
    6. bất kỳ dịch vụ nào của một nhân viên hoặc đại lý của bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) trong bất kỳ hội đồng hoặc ủy ban của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc MasterCard nào;
    7. hiệu lực trong tương lai tại Hoa Kỳ của việc tiếp tục áp dụng hoặc tuân thủ bất kỳ Quy tắc của bất kỳ Bị đơn Visa hoặc MasterCard có hiệu lực tại Hoa Kỳ kể từ ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện, bất kỳ Quy tắc nào được sửa đổi hoặc sẽ được sửa đổi căn cứ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm, hoặc bất kỳ Quy tắc nào có nhiều tương đồng với bất kỳ Quy tắc có hiệu lực tại Hoa Kỳ kể từ ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện, bất kỳ Quy tắc nào được sửa đổi hoặc sẽ được sửa đổi căn cứ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm;
    8. hiệu lực trong tương lai tại Hoa Kỳ của bất kỳ hành vi nào của Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) có nhiều tương đồng hành vi của bất kỳ hành vi nào của Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) có liên quan đến hoặc phát sinh từ các quy tắc trao đổi, lệ phí trao đổi hoặc tỷ lệ trao đổi, bất kỳ Quy tắc nào của bất kỳ Bị đơn Visa hoặc MasterCard được sửa đổi hoặc sẽ được sửa đổi căn cứ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm, bất kỳ Quy tắc nào khác của bất kỳ Bị đơn Visa hoặc MasterCard có hiệu lực kể từ ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện, hoặc bất kỳ Quy tắc nào có nhiều tương đồng với bất kỳ quy tắc nào trên;
    9. bất kỳ hoạt động quản lý nào của Vụ kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thảo luận thỏa thuận dàn xếp liên quan đến Vụ kiện này, thương lượng và sự tán thành Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này của các Bị cáo hoặc bất kỳ tổ chức tài chính thành viên hoặc khách hàng nào của các Bị cáo Visa hoặc MasterCard, hoặc bất kỳ điều khoản hoặc hiệu lực của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này (ngoài các yêu cầu bồi thường để thi hành Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này), bao gồm bất kỳ thay đổi nào trong các Quy tắc của các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) như là kết quả của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này;

      và được nhất trí, nhằm mục đích làm rõ, không cần mở rộng hoặc hạn chế các điều đã nói ở trên, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào dựa trên hoặc liên quan đến (a)-(i) ở trên là các yêu cầu bồi thường đã hoặc có thể đã bị cáo buộc trong Vụ kiện này.

    34. Mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) tiếp tục từ bỏ một cách rõ ràng và không thể hủy bỏ, và giải ước một cách đầy đủ, cuối cùng và mãi mãi, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào bào chữa, quyền, và lợi ích mà Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) có thể có hoặc có thể bắt nguồn từ các quy định của pháp luật hiện hành, mà nếu không có sự từ bỏ như vậy, có thể giới hạn phạm vi hoặc hiệu lực của giải ước trong các Đoạn 31-33 ở trên. Không giới hạn tính tổng quát của các điều đã nói ở trên, mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) từ bỏ và công bố bất kỳ và toàn bộ những bào chữa, quyền, và lợi ích mà Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) có thể có liên quan đến giải ước theo các điều khoản trong Bộ Luật Dân Sự California Phần 1542 hoặc các quy định tương tự như bất kỳ tiểu bang hay quyền quản hạt nào khác. PHẦN 1542 ĐƯA RA: “MỘT SỐ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI GIẢI ƯỚC CHUNG. MỘT GIẢI ƯỚC CHUNG KHÔNG MỞ RỘNG THÀNH CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG MÀ CÁC CHỦ NỢ KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ TỒN TẠI CÓ LỢI CHO MÌNH TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN GIẢI ƯỚC, MÀ NẾU NGƯỜI ĐÓ BIẾT PHẢI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỎA THUẬN DÀN XẾP CỦA NGƯỜI ĐÓ VỚI KHÁCH NỢ VỀ VẬT CHẤT.” Ngoài ra, mặc dù mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) dưới đây có thể tìm ra các cơ sơ lập luận ngoài, khác với, hoặc ngoài những cơ sở mà người đó biết hoặc tin là đúng đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được giải ước trong các Đoạn 31-33 ở trên, mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b(3) bằng cách này từ bỏ một cách rõ ràng, và dàn xếp, từ bỏ và giải ước một cách đầy đủ, cuối cùng và mãi mãi bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đã biết hoặc chưa biết, bị hoặc không bị nghi ngờ, ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên trong phạm vi các Đoạn 31-33 ở trên, dù có che giấu hay không, và bất kể, sau này có tìm ra hoặc sự tồn tại của các cơ sở lập luận khác, khác nhau, hoặc bổ sung. Các Nguyên Đơn Vụ Kiện thừa nhận, và các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) được xem là đã thừa nhận theo hiệu lực của Lệnh Dàn Xếp Vụ Kiện và Phán Quyết Cuối Cùng, sự từ bỏ trên đã được thương lượng riêng biệt và là một yếu tố quan trọng của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này.

    35. Mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) ký kết và nhất ý sau đây sẽ không tìm cách xác minh, hoặc cho phép người khác hành động thay cho mình ở cương vị đại diện để tìm cách xác minh, trách nhiệm pháp lý chống lại bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) nào dựa trên, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ hành vi nào được đề cập trong bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được giải uớc trong các Đoạn ở trên.

    36. Để tránh nghi ngờ, không có điều khoản nào khác của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của một Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) được dựa trên:

    1. vi phạm Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này;
    2. các tranh chấp thương mại tiêu chuẩn phát sinh trong quá trình kinh doanh bình thường theo hợp đồng hoặc mối quan hệ thương mại liên quan đến cho vay, dòng tín dụng, hoặc các quan hệ khác liên quan đến ngân hàng hoặc mối quan hệ tín dụng, tranh chấp giao dịch bồi hoàn cá nhân, trách nhiệm pháp lý sản phẩm, vi phạm về bảo hành, sử dụng sai dữ liệu chủ thẻ hoặc vi phạm riêng tư, tuân thủ các đặc điểm kỹ thuật đối với sự chấp nhận Thẻ Tín Dụng hoặc Thẻ Ghi Nợ của thương gia, và bất kỳ tranh chấp nào khác phát sinh từ sự vi phạm bất cứ hợp đồng nào giữa bất kỳ Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) và bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3); tuy nhiên, miễn là các Đoạn 31-35 [của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm] và không phải Đoạn này sẽ chi phối trong trường hợp bất kỳ yêu cầu bồi thường nào như vậy không thừa nhận tính hợp pháp của các quy tắc trao đổi, tỷ giá trao đổi, hoặc lệ phí trao đổi hoặc bất kỳ lệ phí, phí tổn hoặc hành vi Quy tắc nào có trong bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được giải ước trong các đoạn ở trên; hoặc
    3. những yêu cầu bồi thường được viện dẫn trong các khiếu nại có hiện có hiệu lực chống lại các bị cáo hiện tại trong (i) NACS, et al. v. Board of Governors of the Federal Reserve System, No. 11-CV-02075-RJL (D.D.C.) và (ii) In re ATM Fee Antitrust Litigation, No. 04-CV-02676-CRB (N.D. Cal) (bao gồm các yêu cầu bồi thường đã được khẳng định được viện dẫn trong Các Khiếu Nại Được Sửa Đổi Lần 2 và Lần 3 chống lại Bank of America, N.A.)

    37. Mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) tiếp tục công bố từng Bị Cáo Visa, Bị Cáo MasterCard, và Bị Cáo Ngân Hàng và tư vấn và các chuyên gia của họ trong Vụ kiện này từ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến bào chữa vụ kiện này, bao gồm đàm phán và các điều khoản của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này, ngoại trừ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến thực thi Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này. Mỗi Bị Cáo Visa, Bị Cáo MasterCard, và Bị Cáo Ngân Hàng công bố Các Nguyên Đơn Vụ Kiện, các nguyên đơn khác trong Vụ Kiện Tập Thể, Nhóm Luật Sư Vụ Kiện, các luật sư khác của Các Nguyên Đơn Vụ Kiện những người đã tham gia vào bất kỳ cuộc hội ý thỏa thuận dàn xếp trước Tòa án cho một Nguyên Đơn Vụ Kiện thực hiện Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này và các chuyên gia tương ứng của họ trong Vụ Kiện Tập Thể, từ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến việc mở hoặc khởi tố các Vụ Kiện Tập Thể, bao gồm đàm phán và các điều khoản của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này, ngoại trừ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến thực thi Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này.

    38. Trong trường hợp chấm dứt Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này theo các Đoạn 96-98 trong Thông Báo, dưới đây, hoặc bất kỳ điều kiện nào trong Ngày Phê Duyệt Cuối Cùng Thỏa Thuận Dàn Xếp không được thỏa mãn, giải ước và thỏa thuận không khởi kiện các điều khoản trong các Đoạn 31-37 ở trên sẽ không có hiệu lực và không thể thực thi.

    Quay Lại Đầu Trang

  3. Bản Giải Ước đầy đủ của Nhóm Dàn Xếp Thay Đổi Quy Tắc là gì?

    66. “Các Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2)” là Các Nguyên Đơn Vụ Kiện, từng và mỗi thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2), và bất kỳ người nào tương ứng trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai: viên chức và giám đốc; cổ đông, đại lý, nhân viên, đại diện pháp lý, đối tác và cộng sự (trong cương vị là cổ đông, đại lý, nhân viên, đại diện pháp lý, đối tác và cộng sự của một thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2)); và người được ủy thác, công ty mẹ, chi nhánh, đơn vị, công ty con, người thừa kế, người thực thi, người quản trị, người mua, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, và người được quyền thừa hưởng — dù họ có phản đối Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này hay không, và dù họ có sử dụng bất kỳ lợi ích nào có trong Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm dù trực tiếp, đại diện, không trực tiếp, hoặc trong bất kỳ cương vị nào khác.

    67. “Các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2)” bao gồm toàn bộ dưới đây:

    1. Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, Visa Inc., Visa Asia Pacific Region, Visa Canada Association, Visa Central & Eastern Europe, Middle East & Africa Region, Visa Europe, Visa Europe Limited, Visa Latin America & Caribbean Region, và bất kỳ thực thể nào khác hiện cho phép hoặc cấp giấy phép, hoặc trong quá khứ đã được ủy quyền hoặc được cấp giấy phép, một tổ chức tài chính phát hành bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc có bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa nào.
    2. MasterCard International Incorporated, MasterCard Incorporated, và bất kỳ thực thể nào khác hiện cho phép hoặc cấp giấy phép, hoặc trong quá khứ đã được ủy quyền hoặc được cấp giấy phép, một tổ chức tài chính phát hành bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard hoặc có bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard nào.
    3. Bank of America, N.A.; BA Merchant Services LLC (trước đây là National Processing, Inc.); Bank of America Corporation; MBNA America Bank, N.A., và FIA Card Services, N.A.
    4. Barclays Bank plc; Barclays Bank Delaware; và Barclays Financial Corp.
    5. Capital One Bank (USA), N.A.; Capital One F.S.B.; và Capital One Financial Corporation.
    6. Chase Bank USA, N.A.; Chase Manhattan Bank USA, N.A.; Chase Paymentech Solutions, LLC; JPMorgan Chase Bank, N.A.; JPMorgan Chase & Co.; Bank One Corporation; và Bank One Delaware, N.A.
    7. Citibank (South Dakota), N.A.; Citibank N.A.; Citigroup Inc.; và Citicorp.
    8. Fifth Third Bancorp.
    9. First National Bank of Omaha.
    10. HSBC Finance Corporation; HSBC Bank USA, N.A.; HSBC North America Holdings Inc.; HSBC Holdings plc; và HSBC Bank plc.
    11. National City Corporation và National City Bank of Kentucky.
    12. SunTrust Banks, Inc. và SunTrust Bank.
    13. Texas Independent Bancshares, Inc.
    14. Wachovia Bank, N.A. và Wachovia Corporation.
    15. Washington Mutual, Inc.; Washington Mutual Bank; Providian National Bank (còn được gọi là Washington Mutual Card Services, Inc.); và Providian Financial Corporation.
    16. Wells Fargo & Company và Wells Fargo Bank, N.A.
    17. Từng và mỗi thực thể hoặc cá nhân bị cáo buộc là đồng phạm của bất kỳ Bị cáo nào trong bất kỳ Khiếu Nại Tập Thể Có Hiệu Lực hoặc bất kỳ Vụ Kiện Tập Thể nào.
    18. Mỗi tổ chức tài chính khách hàng hoặc thành viên trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của Visa U.S.A. Inc., Visa International Service Association, Visa Inc., Visa Europe, Visa Europe Limited, MasterCard International Incorporated, hoặc MasterCard Incorporated.
    19. Đối với từng thực thể hoặc cá nhân trong các Đoạn 67(a)-(r) ở trên, mỗi công ty mẹ (bao gồm các công ty nắm giữ vốn), công ty con, chi nhánh, và liên kết (tất cả như được định nghĩa trong Quy tắc SEC 12b-2 được ban hành theo Đạo Luật Giao Dịch Chứng Khoán năm 1934) tương ứng trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, trực tiếp và gián tiếp, hoặc bất kỳ thực thể nào khác trong đó có hơn 50% quyền lợi trong vốn cổ đông được nắm giữ.
    20. Đối với từng thực thể hoặc cá nhân trong các Đoạn 67(a)-(s) ở trên, mỗi người tiền nhiệm, người kế vị, người mua và người được nhượng quyền tương ứng trong quá khứ, hiện tại và tương lai (bao gồm người sở hữu tất cả hoặc gần như tất cả tài sản, chứng khoán, hoặc lợi ích quyền sở hữu khác của bất kỳ bị cáo nào trong phạm vi trách nhiệm pháp lý của người kế vị, của người mua hoặc người sở hữu dựa trên Các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) như được định nghĩa trong các Đoạn 67(a)-(s) ở trên).
    21. Đối với từng thực thể hoặc cá nhân trong các Đoạn 67(a)-(t) ở trên, mỗi người ủy nhiệm, người được ủy thác, đối tác, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, luật sư, đại diện pháp lý hoặc đại diện khác, quản trị, người thừa kế, người thực hiện, quản trị, cổ đông, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế vị, người mua và người được nhượng quyền tương ứng trong quá khứ, hiện tại và tương lai (bao gồm người sở hữu tất cả hoặc gần như tất cả tài sản, chứng khoán, hoặc lợi ích quyền sở hữu khác của mỗi của thực thể nói trên trong phạm vi trách nhiệm pháp lý của người kế vị, người mua hoặc ngân hàng thanh toán dựa trên Các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) như được định nghĩa trong các Đoạn 67(a)-(t) ở trên).

    68. Giải ước này chỉ áp dụng cho Các Bên Công Bố Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2). Ngoài hiệu lực của Lệnh Dàn Xếp Vụ Kiện và Phán Quyết Cuối Cùng theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hiệu lực chung thẩm nào, Các Bên Công Bố Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) sau đây từ bỏ, dàn xếp, hủy bỏ, và giải ước tránh Các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) khỏi bất kỳ và tất cả các dạng yêu cầu bồi thường, yêu cầu, tố tụng, tranh tụng, và các nguyên nhân của tố tụng, dù là cá nhân, tập thể, đại diện, quyền thay thế cha mẹ, hoặc về bản chất, cho các thiệt hại, lãi suất, chi phí, phí tổn, phí luật sư, tiền phạt, các hình phạt dân sự hoặc khác, hoặc khoản thanh toán tiền khác, hoặc nguyên tắc công bằng, phán quyết của tòa hoặc lệnh đình chỉ hành vi vi phạm của toà khác, bất cứ khi nào phát sinh, cho dù trực tiếp, gián tiếp, bắt nguồn, hoặc nếu không, bất kể những yêu yêu cầu bồi thường này được tích luỹ khi nào, cho dù được hoặc không được xác định, bị hoặc không bị nghi ngờ, theo pháp luật hoặc luật công bằng mà bất kỳ Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) từng có, hiện có, sau đây có thể, sẽ hoặc có thể có trong tương lai, phát sinh hoặc liên quan trong bất kỳ cách nào với bất kỳ hành vi, hành động, giao dịch, sự kiện, trường hợp, tuyên bố, bỏ sót, hay thất bại hành động bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) bị cáo buộc hoặc có thể đã bị cáo buộc từ đầu thời gian cho đến ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện trong bất kỳ Khiếu Nại Tập Thể hoặc khiếu nại Vụ Kiện Tập Thể, hoặc trong bất kỳ sửa đổi nào trong Khiếu Nại Tập Thể hoặc khiếu nại Vụ Kiện Tập Thể bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ yêu cầu bồi thường dựa trên hoặc liên quan đến:

    1. bất kỳ quy tắc trao đổi, lệ phí trao đổi, hoặc tỷ lệ trao đổi, hoặc bất kỳ Quy tắc khác nào của Bị Cáo Visa hoặc Bị Cáo MasterCard hoặc bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến bất kỳ Bị Cáo Visa hoặc Bị Cáo MasterCard nào và bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2), và/hoặc bất kỳ thương gia phát sinh hoặc liên quan đến các quy tắc trao đổi, lệ phí trao đổi, hoặc tỷ giá trao đổi, phát hành thẻ, hoặc chấp nhận thẻ đối với bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard tại Hoa Kỳ nào;
    2. bất kỳ khoản Phí Thương Gia của bất kỳ Bên Được Giải Ước Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) liên quan đến bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ giao dịch Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard tại Hoa Kỳ nào;
    3. bất kỳ quy tắc “không phụ phí”, quy tắc “tôn trọng tất cả các loại thẻ”, quy tắc “không mua tối thiểu”, quy tắc “không chiết khấu”, quy tắc “không phân biệt đối xử”, quy tắc “không chuyển hướng” thực tế hoặc bị cáo buộc nào, các Quy tắc hạn chế thương gia trong việc ủng hộ hoặc hướng các khách hàng sử dụng các hệ thống thanh toán nhất định, quy tắc “tất cả các đại lý”, quy tắc “không đường vòng” hoặc quy tắc “không nhiều nhà phát hành”, hoặc bất kỳ Quy tắc thực tế hoặc bị cáo buộc nào của bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) nào liên quan đến bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc bất kỳ thẻ Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard, hoặc điểm bán hàng của thương gia liên quan đến bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu Visa hoặc bất kỳ Thẻ Có Nhãn Hiệu MasterCard nào;
    4. bất kỳ thỏa thuận thực tế hoặc bị cáo buộc, (i) giữa hoặc trong bất kỳ Bị cáo Visa và bất kỳ Bị cáo MasterCard nào, (ii) từ hoặc trong bất kỳ Bị cáo Visa hoặc Bị cáo MasterCard nào và bất kỳ Bên hoặc các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3), hoặc (iii) giữa hoặc trong bất kỳ bị cáo Visa, hoặc Bị cáo MasterCard nào và bất kỳ Bên hoặc các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) liên quan đến hành vi hoặc các quy tắc của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc bất kỳ Bị cáo MasterCard nào;
    5. bất kỳ sự tái tổ chức, tái cơ cấu, phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu hoặc khác hoặc cơ cấu công ty khác của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc MasterCard nào;
    6. bất kỳ dịch vụ nào của một nhân viên hoặc đại lý của bất kỳ Bên Được Công Bố Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) trong bất kỳ hội đồng hoặc ủy ban của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc MasterCard nào;
    7. hiệu lực trong tương lai tại Hoa Kỳ của việc tiếp tục áp dụng hoặc tuân thủ bất kỳ Quy tắc của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc MasterCard có hiệu lực tại Hoa Kỳ kể từ ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện, bất kỳ Quy tắc nào được sửa đổi hoặc sẽ được sửa đổi căn cứ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm, hoặc bất kỳ Quy tắc nào có nhiều tương đồng với bất kỳ Quy tắc có hiệu lực nào tại Hoa Kỳ kể từ ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện, bất kỳ Quy tắc nào được sửa đổi hoặc sẽ được sửa đổi căn cứ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm;
    8. hiệu lực trong tương lai tại Hoa Kỳ của bất kỳ hành vi nào của Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) có nhiều tương đồng hành vi của bất kỳ hành vi nào của Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) có liên quan đến hoặc phát sinh từ các quy tắc trao đổi, lệ phí trao đổi hoặc tỷ lệ trao đổi, bất kỳ Quy tắc nào của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc MasterCard được sửa đổi hoặc sẽ được sửa đổi căn cứ theo Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm, bất kỳ Quy tắc nào khác của bất kỳ Bị cáo Visa hoặc MasterCard nào có hiệu lực kể từ ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện, hoặc bất kỳ Quy tắc nào có nhiều tương đồng với bất kỳ Quy tắc nào ở trên;
    9. bất kỳ hoạt động quản lý nào của Vụ kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thảo luận thỏa thuận dàn xếp liên quan đến Vụ kiện này, thương lượng và sự tán thành Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này của các Bị cáo hoặc bất kỳ tổ chức tài chính thành viên hoặc khách hàng nào của các Bị cáo Visa hoặc MasterCard, hoặc bất kỳ điều khoản hoặc hiệu lực của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này (ngoài các yêu cầu bồi thường để thi hành Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này), bao gồm bất kỳ thay đổi nào trong các Quy tắc của các Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) như là kết quả của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này;

      và được nhất trí, nhằm mục đích làm rõ, không cần mở rộng hoặc hạn chế các điều đã nói ở trên, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào dựa trên hoặc liên quan đến (a)-(i) ở trên là các yêu cầu bồi thường đã hoặc có thể đã bị cáo buộc trong Vụ kiện này.

      Tuy nhiên, miễn là bất kỳ Người Xin Rút cũng là một thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) sẽ không được coi là đã được giải ước bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa trên bất kỳ Quy tắc hoặc hành vi, hành động, giao dịch, sự kiện, trường hợp, tuyên bố, bỏ sót, hay thất bại hành động bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) bị cáo buộc hoặc có thể đã bị cáo buộc từ đầu thời gian cho đến ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện.

    69. Mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) tiếp tục từ bỏ một cách rõ ràng và không thể hủy bỏ, và giải ước một cách đầy đủ, cuối cùng và mãi mãi, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào bào chữa, quyền, và lợi ích mà Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) có thể có hoặc có thể bắt nguồn từ các quy định của pháp luật hiện hành, mà nếu không có sự từ bỏ như vậy, có thể giới hạn phạm vi hoặc hiệu lực của giải ước trong các Đoạn 31-33 ở trên. Không giới hạn tính tổng quát của các điều đã nói ở trên, mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) từ bỏ và công bố bất kỳ và toàn bộ những bào chữa, quyền, và lợi ích mà Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) có thể có liên quan đến giải ước theo các điều khoản trong Bộ Luật Dân Sự California Phần 1542 hoặc các quy định tương tự như bất kỳ tiểu bang hay quyền quản hạt nào khác. PHẦN 1542 ĐƯA RA: “MỘT SỐ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI GIẢI ƯỚC CHUNG. MỘT GIẢI ƯỚC CHUNG KHÔNG MỞ RỘNG THÀNH CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG MÀ CÁC CHỦ NỢ KHÔNG BIẾT HOẶC NGHI NGỜ TỒN TẠI CÓ LỢI CHO MÌNH TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN GIẢI ƯỚC, MÀ NẾU NGƯỜI ĐÓ BIẾT PHẢI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỎA THUẬN DÀN XẾP CỦA NGƯỜI ĐÓ VỚI KHÁCH NỢ VỀ VẬT CHẤT.” Ngoài ra, mặc dù mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) dưới đây có thể tìm ra các cơ sơ lập luận ngoài, khác với, hoặc ngoài những cơ sở mà người đó biết hoặc tin là đúng đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được giải ước trong các Đoạn 31-33 ở trên, mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b(3) bằng cách này từ bỏ một cách rõ ràng, và dàn xếp, từ bỏ và giải ước một cách đầy đủ, cuối cùng và mãi mãi bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đã biết hoặc chưa biết, bị hoặc không bị nghi ngờ, ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên trong phạm vi các Đoạn 31-33 ở trên, dù có che giấu hay không, và bất kể, sau này có tìm ra hoặc sự tồn tại của các cơ sở lập luận khác, khác nhau, hoặc bổ sung. Các Nguyên Đơn Vụ Kiện thừa nhận, và các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(3) được xem là đã thừa nhận theo hiệu lực của Lệnh Dàn Xếp Vụ Kiện và Phán Quyết Cuối Cùng, sự từ bỏ trên đã được thương lượng riêng biệt và là một yếu tố quan trọng của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này.

    70. Mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) thỏa thuận và nhất trí rằng sẽ không tìm cách xác minh, hoặc cho phép người khác hành động thay cho mình ở cương vị đại diện để tìm cách xác minh, trách nhiệm pháp lý chống lại bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 3(b)(2) nào dựa trên, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ hành vi nào được đề cập trong bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được giải ước trong các Đoạn 66-69 ở trên.

    71. Để làm rõ, giải ước và thỏa thuận không kiện các điều khoản của các Đoạn 66-70 ở trên nhằm ngăn cản tất cả các thành viên của Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) tìm kiếm hoặc có được bất kỳ hình thức nguyên tắc công bằng, phán quyết của tòa hoặc lệnh đình chỉ hành vi vi phạm của toà khác, hoặc lệnh bồi thường thiệt hại hoặc tiền khác liên quan đến giai đoạn sau ngày Tòa án ban hành Lệnh Phê Chuẩn Sơ Bộ Dàn Xếp Vụ Kiện đối với bất kỳ Quy tắc nào của bất kỳ Bị Cáo Visa hoặc bất kỳ Bị Cáo MasterCard, và sự tuân thủ của bất kỳ Bị Cáo Ngân Hàng với bất kỳ quy tắc nào như vậy, được xác nhận tồn tại, hiện tồn tại, có thể được sửa đổi theo phương thức trong các Đoạn 40-45 và 53-57 ở trên trong Thông Báo, hoặc trong tương lai có thể tồn tại ở hình thức tương tự hoặc gần tương tự.

    72. Để tránh nghi ngờ, không có điều khoản nào khác của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này giải ước bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của một Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) được dựa trên:

    1. vi phạm Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này;
    2. các tranh chấp thương mại tiêu chuẩn phát sinh trong quá trình kinh doanh bình thường theo hợp đồng hoặc mối quan hệ thương mại liên quan đến cho vay, dòng tín dụng, hoặc các quan hệ khác liên quan đến ngân hàng hoặc mối quan hệ tín dụng, tranh chấp giao dịch bồi hoàn cá nhân, trách nhiệm pháp lý sản phẩm, vi phạm về bảo hành, sử dụng sai dữ liệu chủ thẻ hoặc vi phạm riêng tư, tuân thủ các đặc điểm kỹ thuật đối với sự chấp nhận Thẻ Tín Dụng hoặc Thẻ Ghi Nợ của thương gia, và bất kỳ tranh chấp nào khác phát sinh từ sự vi phạm bất cứ hợp đồng nào giữa bất kỳ Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) và bất kỳ Bên Được Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2); tuy nhiên, miễn là các Đoạn 66-71 [của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm] và không phải Đoạn này sẽ chi phối trong trường hợp bất kỳ yêu cầu bồi thường nào như vậy không thừa nhận tính hợp pháp của các quy tắc trao đổi, tỷ giá trao đổi, hoặc lệ phí trao đổi hoặc bất kỳ lệ phí, phí tổn hoặc hành vi Quy tắc nào có trong bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được giải ước trong các Đoạn 66-71 ở trên;
    3. những yêu cầu bồi thường được viện dẫn trong các khiếu nại có hiện có hiệu lực chống lại các bị cáo hiện tại trong (i) NACS, et al. v. Board of Governors of the Federal Reserve System, No. 11-CV-02075-RJL (D.D.C.) và (ii) In re ATM Fee Antitrust Litigation, No. 04-CV-02676-CRB (N.D. Cal) (bao gồm các yêu cầu bồi thường đã được khẳng định được viện dẫn trong Các Khiếu Nại Được Sửa Đổi Lần 2 và Lần 3 chống lại Bank of America, N.A.); hoặc
    4. một yêu cầu bồi thường tìm kiếm lệnh đình chỉ hành vi vi phạm của Toà chỉ chống lại Bị cáo Visa liên quan đến tính hợp pháp của Lệ Phí Mạng Lưới Người Nhận Cố Định của Visa.

    73. Mỗi Bên Giải Ước Nhóm Dàn Xếp Quy Tắc 23(b)(2) tiếp tục giải ước từng Bị Cáo Visa, Bị Cáo MasterCard, và Bị Cáo Ngân Hàng và tư vấn và các chuyên gia của họ trong Vụ kiện này từ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến bào chữa vụ kiện này, bao gồm đàm phán và các điều khoản của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này, ngoại trừ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến thực thi Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này. Mỗi Bị Cáo Visa, Bị Cáo MasterCard, và Bị Cáo Ngân Hàng giải ước Các Nguyên Đơn Vụ Kiện, các nguyên đơn khác trong Vụ Kiện Tập Thể, Nhóm Luật Sư Vụ Kiện, các luật sư khác của Các Nguyên Đơn Vụ Kiện những người đã tham gia vào bất kỳ cuộc hội ý thỏa thuận dàn xếp trước Tòa án cho một Nguyên Đơn Vụ Kiện thực hiện Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này và các chuyên gia tương ứng của họ trong Vụ Kiện Tập Thể, từ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến việc mở hoặc khởi tố các Vụ Kiện Tập Thể, bao gồm đàm phán và các điều khoản của Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này, ngoại trừ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến thực thi Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này.

    74. Trong trường hợp chấm dứt Thỏa Thuận Dàn Xếp Nhóm này theo các Đoạn 96-98 trong Thông Báo, hoặc bất kỳ điều kiện nào trong Ngày Phê Duyệt Cuối Cùng Thỏa Thuận Dàn Xếp không được thỏa mãn, giải ước và thỏa thuận không kiện các điều khoản trong các Đoạn 66-73 ở trên sẽ không có hiệu lực và không thể thực thi.

    Quay Lại Đầu Trang